Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd. 

Hierbij wordt gekeken naar de veilligheids-en milieuaspecten. Vervolgens wordt een ‘Basisverslag’ opgesteld. Dit is te vergelijken met een kentekenbewijs voor een auto. In het basisverslag staan de normen en instellingen zoals die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

Als Eigenaar van zo’n stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven. 
De Eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen. 


[forminator_form id="2668"]