In samenwerking met inspectiebedrijf. 

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

PI
Scope 1&2

Periodieke Inspectie is bedoeld als onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend.

PO
Scope 1&2

Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie van uw stookinstallatie moet worden uitgevoerd, is dit noodzakelijk conform het activiteitenbesluit.

EBI
SCOPE 5a

De Eerste Bijzondere inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud van uw stookinstallaties.