Scope 8 – NEN3140 

Elektrische installaties

Een SCIOS Scope 8 keuring kan verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis bent overeengekomen met de verzekeraar of dat het namens je verhuurder moet. Dan moet je periodiek alle elektrische installaties volgens de SCIOS Scope 8 laten keuren. Daarmee voldoe je niet alleen aan de eisen van de verzekeraar maar óók aan die van de Arbowet.

Verschil Scope 8 en Scope 10 inspectie

SCIOS Scope 8 

De keuring conform Scope 8 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. 

SCIOS Scope 10 

De keuring conform Scope 10 is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s.