Scope 8

Scope 8 EBI of PI?

Sinds oktober 2022 is er een wijziging in de Scope 8 gemaakt. U heeft de keuze een EBI (eerste bijzondere inspectie) of een PI (periodieke inspectie).
Jansen Inspectie voert enkel een Scope 8 PI uit. Wilt u meer informatie over wat dat voor u betekent? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie! 

Waarom een Scope 8 inspectie?

Twijfel je nog waarom jij een Scope 8 inspectie  zou doen? 

Wettelijke zorgplicht

Dit is een algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.  

Contractuele verplichting

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Echter kan het wel worden verplicht door bijvoorbeeld een verzekeraar of contractuele veplichting. 

Voorkom schade

U voorkomt mogelijke schading.

Bedrijfszekerheid

De bedrijfszekerheid van de installatie neemt toe.  

Verschil Scope 8 en Scope 10 inspectie

SCIOS Scope 8 

De keuring conform Scope 8 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers.  Met deze inspectie worden de risico’s in kaart gebracht die voordoen bij het werken aan of met elektrische installaties. 

SCIOS Scope 10 

De keuring conform Scope 10 is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s van het algehele elektrisch materiaal.