Periodieke Inspectie (PI)

De zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI), dient plaats te vinden op een frequentie die tijdens de vorige inspectie is vastgesteld/bepaald. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-er vastgestelde grenswaarden. Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen.

Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie wederom goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven. Ook deze verklaring moet kunnen worden overlegd. Deze periodieke inspectie is eveneens verplicht en dient te worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde inspecteur.