Periodieke Onderhoud (PO)

Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel. de PO-er is bevoegd instellingen te wijzigen binnen de bandbreedte die de EBI’er heeft vastgelegd in het basisverslag. Doorgaans is er wel overleg met de EBI-er. Dan kan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. 

Wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een ‘Verklaring van (periodiek) onderhoud’ afgegeven.