In Nederland stellen de overheid (Arbowet) en verzekeraars eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Dit houdt in dat elektrische installaties veilig moeten zijn. Om dit als organisatie te borgen, kun je een Scope 8 keuring en inspectie uit laten voeren.

wat is het verschil tussen Scope 8 en Scope 10?

Een SCIOS Scope 8 en een SCIOS Scope 10 inspectie lijken veel op elkaar. Het grote verschil tussen Scope 8 en Scope 10 is dat een Scope 8 keuring gericht is op de arbeidsveiligheid, denk aan het gebruik van een installatie en een Scope 10 keuring op brandveiligheid, denk aan meer diepgang op het gebied van brandgevaren en gebruik warmtebeeldcamera. Het is aan te raden Om een Scope 8 en Scope 10 inspectie gecombineerd te doen.

Is een Scope 8 inspectie verplicht?

Een SCIOS Scope 8 kan verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis of andere contracten bent overeengekomen. Dan moet je periodiek alle elektrische installaties volgens de SCIOS Scope 8 laten keuren. Daarmee voldoe je niet alleen aan de eisen van de verzekeraar maar ook aan die van de Arbowet!