Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voornemen om de SCIOS scope 10 en scope 12 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. De wet moet ingaan op 1 januari 2023.
Goed nieuws vanaf januari, 2021 mag Jansen Inspectie Inspectie Elektrische installaties uitvoeren! Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN3140 en conform SCIOS Scope 8 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is […]
Stookinstallaties moeten zuinig en veilig werken om het milieu zo min mogelijk te belasten en om te voorkomen dat ongevallen gebeuren of economische schade wordt veroorzaakt. Een zuinig werkende installatie spaart de drijver van de installatie kosten. In verband met de veiligheid en het mileuaspect moet […]
Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.