Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voornemen om de SCIOS scope 10 en scope 12 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. De wet moet ingaan op 1 januari 2023.

nu is dit nog enkel verplicht namens uw verzekering of diverse huur/werkovereenkomsten.

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over stalbranden komt het Ministerie van LNV met een reeks maatregelen om de veiligheid te vergroten. Een van die maatregelen is een verplichte periodieke elektrakeuring van alle inpandige elektra en zonnestroominstallaties volgens de beste beschikbare norm. Het Ministerie specificeert dat als de ‘strengste en meest uitgebreide norm’ (Kamerbrief d.d. 8-10-2021).

Het voornemen van het Ministerie is om de scope 10 en scope 12 keuring van risicovolle veestallen elke drie jaren en van andere stallen elke vijf jaren te verplichten. In de tussenliggende jaren wordt het visuele deel van de inspectie uitgevoerd, met name om de onderhoudstoestand te beoordelen.

Het SCIOS-portaal zal worden ingezet om het toezicht op het naleven van de keuringsverplichting te organiseren.