Stookinstallaties moeten zuinig en veilig werken om het milieu zo min mogelijk te belasten en om te voorkomen dat ongevallen gebeuren of economische schade wordt veroorzaakt. Een zuinig werkende installatie spaart de drijver van de installatie kosten.

In verband met de veiligheid en het mileuaspect moet een stookinstallatie periodiek worden gekeurd. Dit is een wettelijke eis die in het activiteitenbesluit is opgenomen. Omdat de overheid de inspectie niet zelf uitvoert maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijst, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Een inspectie omvat ook de brandstoftoevoerleiding en emissiemeting.

Een ‘drijver’ (feitelijke gebruiker) is verplicht de inspectie/keuring (PI) te laten uitvoeren door een bedrijf dat in bezit is van een SCIOS- certificaat.

Mochten er bij een inspectie afwijkingen geconstateerd worden, moet er onderhoud (PO) worden gedaan. Binnen een bepaalde termijn die in de activiteitenregeling is vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *